ALGEMENE VOORWAARDEN
----
OVERZICHT
Deze website wordt beheerd door Volks B.V.. Overal op de site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar Volks B.V.. Volks B.V. biedt deze website, met inbegrip van alle informatie, tools en diensten die vanaf deze site beschikbaar zijn, aan u, de gebruiker, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleidsregels en mededelingen die hier worden vermeld.
Wanneer u onze website bezoekt en/of iets van ons koopt, maakt u gebruik van onze "Dienst" en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden en bepalingen ("Voorwaarden", "Voorwaarden"), inclusief de aanvullende voorwaarden, bepalingen en beleidsregels waarnaar hierin wordt verwezen en/of die beschikbaar zijn via een hyperlink. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de Site, inclusief, zonder beperking, gebruikers die bezoekers, aanbieders, klanten, handelaren en/of makers van inhoud zijn.
Lees deze Voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze Website opent of gebruikt. Door enig deel van de Website te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze Overeenkomst, mag u de Website niet betreden en geen gebruik maken van de Diensten. Indien deze Voorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Voorwaarden.
Alle nieuwe functies of tools die worden toegevoegd aan de huidige winkel zullen ook onderworpen zijn aan de Voorwaarden . U kunt de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken. Wij behouden ons het recht voor elk deel van deze Algemene Voorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Als u de website blijft gebruiken of bezoeken na het plaatsen van wijzigingen, wordt u geacht deze wijzigingen te hebben geaccepteerd.
Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Shopify voorziet ons van het online e-commerce platform waarmee wij onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.
Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)
DEEL 1 - VOORWAARDEN VOOR DE ONLINE WINKEL.
Door akkoord te gaan met deze Voorwaarden, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in het land waar u woont of dat u meerderjarig bent in het land waar u woont en ons toestemming hebt gegeven om uw minderjarige familieleden gebruik te laten maken van deze Website.
U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of onbevoegde doeleinden, noch mag u wetten in uw rechtsgebied schenden (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten) door gebruik te maken van de Dienst.
U mag geen wormen of virussen of andere code van destructieve aard overbrengen.
Schending van of inbreuk op een van deze Voorwaarden leidt tot onmiddellijke beëindiging van uw Dienst.
SECTIE 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN
Wij behouden ons het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook service aan een persoon te weigeren.
U erkent dat uw informatie (met uitzondering van creditcardinformatie) ongecodeerd kan worden verzonden en dat er sprake kan zijn van (a) overdracht via verschillende netwerken en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van aangesloten netwerken of apparaten. Creditcardinformatie wordt altijd gecodeerd verzonden via netwerken.
U stemt ermee in geen enkel deel van de Dienst, het gebruik van de Dienst of de toegang tot de Dienst, of contacten op de Site via welke de Dienst wordt aangeboden, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.
De in deze Overeenkomst gebruikte kopjes dienen uitsluitend voor het gemak en beperken of beïnvloeden deze Voorwaarden niet.
SECTIE 3 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE.
Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie op deze site niet nauwkeurig, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en mag niet worden gebruikt als de enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, nauwkeurigere, volledigere of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Het vertrouwen op het materiaal op deze site is op eigen risico.
Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is niet noodzakelijkerwijs actueel en dient uitsluitend ter referentie. Wij behouden ons het recht voor de inhoud van deze site te allen tijde te wijzigen, maar zijn niet verplicht de informatie op onze site bij te werken. U gaat ermee akkoord dat u zelf verantwoordelijk bent voor het bijhouden van wijzigingen op onze website.
SECTIE 4 - WIJZIGINGEN IN PRESTATIES EN PRIJZEN
De prijzen voor onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Wij behouden ons het recht voor om de Dienst (of een deel of inhoud daarvan) op elk moment zonder kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.
Shopify is niet aansprakelijk tegenover jou of derden voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Dienst.
SECTIE 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing).
Bepaalde producten of diensten kunnen alleen online beschikbaar zijn via de Site. Deze producten of diensten kunnen in beperkte hoeveelheden beschikbaar zijn en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild in overeenstemming met ons retourbeleid.
Wij hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Wij kunnen niet garanderen dat uw computerscherm elke kleur correct weergeeft.
Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten aan bepaalde personen, geografische regio's of rechtsgebieden te beperken. Wij kunnen dit recht per geval uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden te beperken van producten of diensten die wij aanbieden. Alle productbeschrijvingen of productprijzen kunnen te allen tijde zonder kennisgeving en naar eigen goeddunken worden gewijzigd. Wij behouden ons het recht voor elk product op elk moment stop te zetten. Elk aanbod voor een product of dienst op deze website is ongeldig waar dit verboden is.
Wij garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of andere materialen die door u worden gekocht of verworven aan uw verwachtingen voldoen of dat eventuele fouten in de dienstverlening worden gecorrigeerd.
ARTIKEL 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERING EN ACCOUNTGEGEVENS
Wij behouden ons het recht voor elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen naar eigen goeddunken aankoophoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op bestellingen die zijn geplaatst vanaf of onder dezelfde klantenrekening of creditcard en/of bestellingen die hetzelfde facturerings- en/of verzendadres gebruiken. Als wij een bestelling wijzigen of annuleren, zullen wij proberen u daarvan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat bij het plaatsen van de bestelling is opgegeven. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.
U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die in onze winkel worden gedaan. U gaat ermee akkoord uw account en andere informatie, waaronder uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldata, onmiddellijk bij te werken, zodat wij uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.
Lees voor meer details ons retourbeleid.
SECTIE 7 - AANVULLENDE TOOLS
Wij kunnen u toegang verlenen tot hulpmiddelen van derden die wij niet kunnen controleren, beheersen of beïnvloeden.
U gaat ermee akkoord dat wij u toegang tot deze tools bieden "zoals ze zijn" en "zoals ze beschikbaar zijn", zonder enige garantie, verklaring of voorwaarde van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van aanvullende hulpmiddelen van derden.
Elk gebruik van aanvullende tools die via de Site worden aangeboden is op uw eigen verantwoordelijkheid en discretie, en u dient ervoor te zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waarop de tools door de betreffende derde partij(en) worden aangeboden.
Wij kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies via de Website aanbieden (waaronder de introductie van nieuwe tools en hulpmiddelen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zullen ook onder deze Voorwaarden vallen.
SECTIE 8 - KOPPELINGEN MET DERDEN
Bepaalde inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze Dienst kunnen materiaal van derden bevatten.
Links van derden op deze Site kunnen u leiden naar websites van derden die niet bij ons zijn aangesloten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of de nauwkeurigheid ervan, en wij garanderen of aanvaarden geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de materialen of websites of voor andere materialen, producten of diensten die door derden worden geleverd.
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud of andere transacties in verband met sites van derden. Lees het beleid en de praktijken van de derde partij zorgvuldig door en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u een transactie verricht. Klachten, claims, zorgen of vragen over producten van derde aanbieders moeten worden gericht aan de derde aanbieder.
SECTIE 9 - OPMERKINGEN VAN GEBRUIKERS, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN
Indien u bepaalde inzendingen (bijvoorbeeld Wedstrijdinzendingen) indient in antwoord op onze uitnodiging, of creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen online, per e-mail, per post of anderszins indient (gezamenlijk "Opmerkingen") zonder dat wij u daarom hebben verzocht, gaat u ermee akkoord dat wij de Opmerkingen die u ons indient te allen tijde en zonder beperkingen kunnen bewerken, reproduceren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken in welk medium dan ook. Wij zijn niet en zullen niet verplicht zijn om (1) enige Opmerkingen vertrouwelijk te houden, (2) enige compensatie te betalen voor enige Opmerkingen, of (3) te reageren op enige Opmerkingen.
Wij kunnen, maar zijn niet verplicht tot, het controleren, bewerken of verwijderen van enige Inhoud die wij naar eigen goeddunken bepalen als onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk, of in strijd met de intellectuele eigendom van een partij of deze Algemene Voorwaarden.
U gaat ermee akkoord dat uw opmerkingen geen inbreuk maken op de rechten van derden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrecht, handelsmerk, privacy of publiciteitsrechten, of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U stemt er verder mee in dat uw Reacties geen lasterlijk, smadelijk of anderszins onwettig, beledigend, hatelijk of obsceen materiaal zullen bevatten, noch computervirussen of andere malware die op enigerlei wijze de werking van de Diensten of een gerelateerde website of toepassing kan verstoren. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich niet voordoen als een andere persoon of ons of een derde partij misleiden wat betreft de oorsprong van uw opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijk voor uw opmerkingen en de juistheid ervan. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor opmerkingen die door u of een derde partij zijn geplaatst.
ARTIKEL 10 - PERSOONSGEGEVENS
Op de overdracht van persoonsgegevens via de Shop is ons Privacybeleid van toepassing. Lees daarvoor ons Privacybeleid.
SECTIE 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN
Af en toe kan onze website of dienst typografische fouten, onnauwkeurigheden of omissies bevatten met betrekking tot productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, levertijd en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of omissies te corrigeren en informatie te wijzigen of bij te werken of een bestelling te annuleren op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt geplaatst) indien informatie met betrekking tot de dienst of op een verwante website onjuist is.
Wij nemen geen verplichting op ons om informatie met betrekking tot de Dienst of op een verwante website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, prijsinformatie, behalve indien wettelijk vereist. Vermelde datums van updates die met betrekking tot de Dienst of een gerelateerde website worden verstrekt, mogen niet worden opgevat als een indicatie dat alle informatie met betrekking tot de Dienst of een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.
ARTIKEL 12 - VERBODEN GEBRUIK.
In aanvulling op alle andere verboden die in de Voorwaarden worden uiteengezet, is het u verboden de Site of de Inhoud ervan te gebruiken voor een van de volgende doeleinden: (a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen te verzoeken een onwettige activiteit uit te voeren of daaraan deel te nemen; (c) om enige internationale, federale, provinciale of staatsverordening, regel, wet of plaatselijke verordening te schenden; (d) om onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen te verstoren of te schenden; (e) lastigvallen, misbruiken, beledigen, verwonden, belasteren, belasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) valse of misleidende informatie verstrekken;
(g) virussen of enig ander type kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die op enige wijze de functionaliteit of werking van de Dienst of een verwante website, andere websites of het internet verstoort; (h) persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te traceren; (i) voor spamming, phishing, pharming, pretexting, spidering, crawling of scraping; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) de beveiligingsfuncties van de Dienst of een verwante website, andere websites of het internet te verstoren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor uw gebruik van de Dienst of een verwante website te beëindigen indien u zich niet houdt aan een van de verboden gebruiken.
SECTIE 13 - AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID.
Wij garanderen, vertegenwoordigen of waarborgen niet dat het gebruik van onze Dienst ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten zal zijn.
Wij garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de Dienst nauwkeurig of betrouwbaar zijn.
U gaat ermee akkoord dat wij van tijd tot tijd de Dienst voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of stopzetten zonder u daarvan in kennis te stellen.
U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van de Dienst of het onvermogen deze te gebruiken op uw eigen risico is. De Dienst en alle producten en diensten die u via de Dienst worden aangeboden, worden aan u geleverd (tenzij uitdrukkelijk door ons vermeld) "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" voor uw gebruik, zonder enige verklaringen, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, met inbegrip van impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verhandelbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, veerkracht, titel of niet-inbreuk.
In geen geval zal Volks B.V., onze bestuurders, functionarissen, werknemers, filialen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot winstderving, inkomstenderving, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of soortgelijke schade, hetzij gebaseerd op contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of strikte aansprakelijkheid, of anderszins voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van de Dienst of enig Product verkregen via de Dienst, of voor enige andere claim in verband met het gebruik van de Dienst of enig Product, inclusief maar niet beperkt tot fouten of weglatingen in enige Inhoud of enig verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van het gebruik van de Dienst of enige Inhoud (of Producten) geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar gemaakt via de Dienst, zelfs indien geadviseerd over de mogelijkheid daarvan.
Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade in die staten of rechtsgebieden niet toestaan, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de maximale wettelijk toegestane omvang.
SECTIE 14 - VRIJWARING
U gaat ermee akkoord Volks B.V. en onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, ingediend door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten waarnaar wordt verwezen, of uw schending van een wet of de rechten van een derde partij.
ARTIKEL 15 - SCHEIDBAARHEIDCLAUSULE
Indien een bepaling van deze Voorwaarden onwettig, nietig of onuitvoerbaar blijkt te zijn, zal een dergelijke bepaling niettemin uitvoerbaar zijn voor zover de wet dat toestaat, en het onuitvoerbare gedeelte zal als scheidbaar van deze Voorwaarden worden beschouwd, en een dergelijke vaststelling zal geen invloed hebben op de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen.
ARTIKEL 16 - BEËINDIGING
De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de Beëindigingsdatum zijn ontstaan, blijven voor alle doeleinden na de beëindiging van deze Overeenkomst bestaan.
Deze Voorwaarden blijven van kracht totdat ze door u of ons worden beëindigd. U kunt deze Algemene Voorwaarden te allen tijde beëindigen door ons te laten weten dat u niet langer gebruik wenst te maken van onze diensten of als u onze website niet langer gebruikt.
Indien u, naar ons eigen oordeel, niet voldoet of wij vermoeden dat u niet voldoet aan enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden, kunnen wij deze Overeenkomst op elk moment zonder kennisgeving beëindigen, en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de beëindigingsdatum, en/of ontzeggen wij u de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan).
ARTIKEL 17 - GEHELE OVEREENKOMST.
Wanneer wij enig recht of enige bepaling van deze Voorwaarden niet uitoefenen of afdwingen, betekent dit niet dat wij afstand doen van dat recht of die bepaling.
Deze Voorwaarden, samen met enig beleid of operationele regels door ons geplaatst op deze Site of met betrekking tot de Dienst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons, zijn van toepassing op uw gebruik van de Dienst en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, zonder beperking, eerdere versies van de Voorwaarden).
Dubbelzinnigheden in de interpretatie van deze Voorwaarden zullen niet in het nadeel van de opstellende partij worden uitgelegd.

ARTIKEL 18 - TOEPASSELIJK RECHT
Deze Algemene Voorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten op grond waarvan wij u Diensten verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Kruisweg 649, , NC Hoofddorp, 2132, Nederland.

ARTIKEL 19 - WIJZIGINGEN VAN DE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN
U kunt de meest actuele versie van de algemene voorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken.
Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, elk deel van deze Algemene Voorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Als u onze Website of de Dienst blijft gebruiken of openen nadat wij wijzigingen in deze Voorwaarden hebben geplaatst, wordt u geacht deze wijzigingen te hebben aanvaard.
SECTIE 20 - CONTACTINFORMATIE
Vragen over de Algemene Voorwaarden kunnen worden gericht aan info@volksvapes.com.
 
Zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag
januari,februari,maart,april,mei,juni,juli,augustus,september,oktober,november,december
Niet genoeg artikelen beschikbaar. Nog maar [max] over.
kar

Geen producten in de winkelwagen.

Keer terug naar winkel

Bestelnotitie toevoegen Bestellingsnotitie bewerken
Schat verzending
Voeg een waardebon toe

Schat verzending

Voeg een waardebon toe

De couponcode werkt op de afrekenpagina

Nederlands

Selecteer je taal